Federerade motståndskraftiga inbyggda system, teknologier för AutoSAR (FRESTA)

Diarienummer 2012-02004
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 4 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har framgångsrikt demonstrerat möjligheten att inom ramen för AUTOSAR implementera mekanismer för flexibla insticksprogramvaror, i ett koncept som kallas federerade inbyggda system. Detta koncept ger potential till kortad ledtid, möjlighet att bygga system-av-system, och möjlighet för öppen innovation. Projektet har också tagit fram en öppen demonstrationsplattform som har offentliggjorts på hemsidan moped.sics.se.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har demonstrerat de tekniska koncept som varit i fokus. Detta ger industrin tillgång till en prototypimplementation som kan förädlas vidare i framtida produktutveckling. Projektet har också direkt och indirekt bidragit till flera andra projekt, som bl a studerar hur konceptet påverkar affärsmodeller, arkitektur, metoder, processer, verktyg och kvalitetssäkring. Den testbädd som utvecklats i projektet har stort värde i andra forskningsprojekt och för undervisningsändamål.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samverkan mellan forsknings- och industrideltagare. Ungefär en gång per kvartal har alla projektdeltagare samlats för en genomgång av status och planering för nästa etapp, inklusive demonstrationer. Däremellan har projektet utförts i veckolånga iterationer, med uppföljnings- och statusgenomgång i varje iteration.

Externa länkar

Hemsida för den öppna demonstratorplattformen MOPED (Mobile Open Platform for Experimental Design).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.