Fast Track Absoxtech

Diarienummer 2015-00530
Koordinator PAHLÉN AB - Pahléns Fabriker Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - mars 2016
Status Avslutat