ExScale - innovation för storskalig extraktion av DNA/RNA ur tumörvävnad

Diarienummer
Koordinator ExScale Biospecimen Solutions AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

1) Två universitetssjukhus har kontaktats och visat intresse. Instrument har anskaffats för att placeras hos potentiella kunder. Då leveransen blev fördröjd återstår att placera ut dessa hos pilotkunder under Q1 2014. 2) Etablera kontakter med tillverkare av automationsutrustning samt potentiella underleverantörer: Samverkan har etablerats med en robotleverantör och Bolagets process har automatiserats under Q4 2013. 3) Utveckla process för parafininbäddade prover. En process för extraktion av DNA från FFPE-material som bygger på bolagets teknik har utvecklats under 2013.

Resultat och förväntade effekter

Kontakter har etablerats med patologiavdelningar på universitetssjukhus liksom leverantörer av automationsutrustning. Teknisk utveckling av FFPE-erbjudandet har genomförts enligt plan. Under arbetet med lanseringsplan insåg vi att det är en konkurrensfördel att ha en CE-märkt produkt på denna marknad. En plan för införande av kvalitetssystem, validering och CE-märkning av extraktionssystem för paraffininbäddade vävnader har antagits av styrelsen och slutförs under 2014 bland annat med stöd av VINNOVA-projektet COMDIA.

Upplägg och genomförande

Relativt ansökan har produktlanseringen skjutits upp till 2014 för att prioritera arbete för CE-certifiering och produktvalidering av FFPE-erbjudandet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.