Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUSME support websida

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Grants Office
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

EU SME support projektet har tagit fram en visuell identitet och kommunikationsplattform för att lättare och tydligare marknadsföra den support och de erbjudanden som tillhandahålls. En digital strategi knyter nu ihop målgrupper och olika digitala kanaler till varandra i ett hands-on dokument. Målet med projektet var att skapa en tydlig portal och kommunikationskanal för svenska SMFer som är intresserade av EU-finansiering och med en enhetlig visuell identitet kommer projektet etablera sig bättre över tid.

Resultat och förväntade effekter

En ny hemsida har lanserats baserad på en kommunikationsplan och digital strategi. Detta kommer öka EU SME supportprojektets synlighet med ambitionen att fler svenska företag utreder sina möjligheter att ansöka inom Eurostars och/eller Horizon 2020. Ambitionen är att fler företag skickar in fler ansökningar av högre kvalitet och lyckas bättre i utvärderingen, vilket i sin tur leder till att fler svenska SMF når en bredare marknad och ökar sina möjligheter till internationalisering.

Upplägg och genomförande

Initialt hölls en workshop om varumärkets identitet och målgrupper. Nuvarande hemsida analyserades också. En ny visuell identitet arbetades fram med logo, typsnitt och profilfärger som bland annat använts till nya webben och tryckt material. Den nya websidan är mer informativ och tydligare som portal för SMFer som vill söka EU-medel. Sökmotoroptimering, webstatistik och integrering med andra digitala kanaler har ingått i arbetet och har kopplats till den digitala strategin. Den nya websidan kommer vara mer dynamisk än den tidigare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2018

Diarienummer 2018-04395

Statistik för sidan