Eurostarsprojekt, PESGA, 7892 Excillum AB

Diarienummer
Koordinator Excillum Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 171 235 kronor
Projektets löptid mars 2013 - januari 2014
Status Avslutat