Eurostarsprojekt E!8097 Heat to Power, Climeon AB

Diarienummer
Koordinator CLIMEON AB
Bidrag från Vinnova 2 795 128 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektmålet är att kunna producera energi/elektricitet från spillvärme på 60-80 oC till konkurrenskraftiga priser. Målet är uppfyllt. Utmaningen i projektet är att minimera förluster och optimera processen, givet den låga Carnot-verkningsgraden. Climeon / AlfaLaval arbetar med utrustning, IF / DNV KEMA / ECN arbetar med modellering och integration. Målet uppfyllt. I slutet av projekt skall en demonstrator installeras. Den tekniska lösningen demonstrerades tidigare än planerad, och i nuläget förhandlas flera kommersiella projekt i Holland. Målet uppfylld.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultat är att kunna utnyttja spillvärme / geovärme på 60-80 oC till energiproduktion (högvärdig värme, elektricitet och kyla) på ett konkurrenskraftigt sätt. Förbättrad kemi, förbättrad utrustning och nya modelleringsverktyg är också del av förväntade resultat. Utfallet av projektet är långt över förväntan: lyckade demonstrationer av elproduktion, nya modelleringsverktyg, förbättrade komponenter såsom turbiner, patentansökningar på värmepumpsområdet, pågående förhandlingar om storskaliga projekt och licensiering av värmepumpsteknologi.

Upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 5 arbetspaket: 1. Management, 2. Kemi, 3. Engineering, 4. Tekniska krav från marknaden och 5. demonstration. Analys: Tidiga framgångar i WP 2 och 3 gjorde att utvecklingen accelererades. Tekniken kommersialiserades 2014/2015. Detta gjorde det möjligt att påbörja förhandlingar om kommersiella projekt (geo- och industriell värme). Under projektet byttes partnern DNV ut för ECN. Genom projektet och ECN´s kompetens på värmepumpssidan finns nu flera möjligheter för applikation av speciella värmepumpar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.