Eurostarsprojekt E!7732 WMS, Aqua-Q AB

Diarienummer 2013-01250
Koordinator Aqua-Q AB
Bidrag från Vinnova 1 700 698 kronor
Projektets löptid april 2013 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Den internationella marknaden för vattenrening ställer höga krav på säkerhet i dricksvattenförsörjningen. Det finns idag fler än 600 000 vattenverk som är potentiella kunder till WMS (Water Monitoring System). Det pågår en stor satsning på att få fram varningssystem för online monitorering av mikroorganismer men det finns ännu inte några färdiga system på marknaden. WMS har som mål att med hjälp av en högupplöst partikelsensor kunna detektera och identifiera enskilda mikroorganismer.

Resultat och förväntade effekter

Systemet som har tagits fram i projektet ger en unik signal för parasiterna Cryptosporidium och Giardia. Denna signal finns även i råvattnet vilket är ett mycket positivt resultat. Systemet har tränats för att kunna urskilja signalen även i råvatten och kan skilja ut denna signal bland alla andra signaler från partiklar som finns i råvattnet. Fler tester behövs dock för att med säkerhet kunna säga att systemet inte ger falska positiva samt för att kunna bestämma vilken detektionsgräns man når.

Upplägg och genomförande

Genom att analysera vatten som är framtaget efter omvänd osmos (innehåller inte några partiklar) och därefter tillföra endast parasiter så tränas systemet att detektera den unika signalen (signaturen) från parasiterna genom algoritmer för klustring. Nästa steg vara att analysera råvatten som innehåller alla olika sorts partiklar och tillsätta parasiterna för att se om systemet kan identifiera parasiterna utan att ge utslag för andra partiklar i råvattnet (falska positiva).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.