Eurostarsprojekt E!6331 Vascular Implant, Vascuring AB

Diarienummer
Koordinator VASCURING AB
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2014
Status Avslutat