Eurostarsprojekt E! 5691 MucoMPO, Alimenta

Diarienummer
Koordinator ALIMENTA MEDICAL AB - Alimenta Diagnostics AB
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - november 2015
Status Avslutat