Eurostar SOLBIO E!6133 Biovica International AB

Diarienummer
Koordinator Biovica International AB
Bidrag från Vinnova 1 957 412 kronor
Projektets löptid mars 2011 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudmål: Utveckling och utvärdering av cancerterapikandidatsubstanser. Genomfört. Biovicas genomförda delmål: Anpassning av DiviTum-testet till användning med cellkulturprover. Leverans av data från TK-mätningar i prover från cellkulturer behandlade med kandidatsubstanser. Dessa data har varit ett värdefullt bidrag vid substansutvärderingen. Ny version av DiviTumtestet som skall vara lätt att använda i automatiserade analyssystem.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: Nya kandidatsubstanser för behandling av akut myeloid leukemi. Testprotokoll för TK-test av substanserna i cellkulturförsök. Ett modifierat DiviTum-test lämpligt för automatisering. Förstärkt forskningsverksamhet. Nya tillämpningar för Biovicas huvudprodukt. Förväntade effekter: En eller flera av kandidatsubstanserna tas till marknad såsom effektivt läkemedel. Biovicas nya och snabbare version av DiviTumtestet kommer att ersätta nuvarande produkt. DiviTum-testet kommer att användas för nya tillämpningar, t.ex. drogkandidatutvärdering.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft två partners, Sentinel ltd i Cambridge och Biovica International AB i Uppsala. Samarbetet har fungerat väl och ett fortsatt samarbete planeras. Genomfört: Utveckling och utvärdering av kandidatsubstanser. Anpassning av DiviTum-testet till användning med cellkulturprover från kandidatsubstanstesterna. TK-mätning i prover från de behandlade cellkulturerna och användning av dessa data i substansutvärderingen. Utveckling av ny version av DiviTumtestet anpassad till automatiserade analyssystem. Arbete under planering: Kliniska studier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.