EUREKA projekt E!9602 MIQ, Stille AB

Diarienummer 2015-00109
Koordinator STILLE AB - HK
Bidrag från Vinnova 1 910 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - november 2017
Status Avslutat

Externa länkar

Stille hemsida