EUREKA projekt E!8024 Mosaik CUSTOM DEVICE, Oss-Q AB

Diarienummer
Koordinator OSS-Q AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en produktionsprocess och en kravspecifikation för en specialanpassad kranioplastikprodukt, inklusive ett godkännande från läkemedelsverket. Aktiviteterna i projektet syftar till att validera och bygga en tillverkningslinje och ett kvalitetssytem som är kopplat till produkten. Målen har uppnåtts inom projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en betydande värdeökning i OssDsign. Grunden för framtida tillväxt i bolaget är baserat på de utvecklade materialen samt validerade processer och kvalitetssystem. Under projektets tidslinje har företaget fått en betydande tillväxt i omsättning och personal.

Upplägg och genomförande

Som även nämndes i delsrapporten har projektet följt den inlämnade planen men med den förändringen att OssDsign står för framtida tillverkning och CE-märkning av produkter. DS: s insatser i samband med material och metoder för validering av råvaror har utökats utöver den ursprungliga projektplanen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.