Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Innovationsdagar 2018 i Helsingfors

Diarienummer
Koordinator pSk earth adaption AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Samtliga syften och mål med deltagandet är uppfyllt. Vi fick många kontakter genom matchmaking arrangemanget samt även genom att genomföra en pitch och från de olika presentationerna.

Resultat och förväntade effekter

Kontakterna kommer att bearbetas och struktureras för att få ett sammanhängande nätverk. Pitchen kommer att bearbetas baserat på de kommentarer som vi fick med bland annat mer fokus mot investerare.

Upplägg och genomförande

Vi var relativt väl förberedda till EUREKA arrangemanget. Matchmaking kontakterna gjordes innan själva mötet samt pitchen togs fram och övades upp i god tid innan. Till nästa gång, ytterligare gå igenom vilka kontakter som kan vara de som passar bäst in på vår profil. Pitchen kan alltid ytterligare förbättras. Även att ta fram frågor kommentarer till de olika presentationerna kan vara värt att planera om möjligt även innan själva presentationerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 maj 2018

Diarienummer 2018-02456

Statistik för sidan