EUREKA Eurostarsprojekt E! CELL-UV 7721

Diarienummer 2013-00984
Koordinator COBOLT Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 046 120 kronor
Projektets löptid juni 2013 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektmålet var att utveckla en kompakt laserkälla som kan generera > 60 mW uteffekt (cw) vid 355 nm. Relativt små laserkällor med smal bandbredd är attraktiva för en rad tillämpningar in om fotonikbaserade analytiska instrumentteknologier; tex fluorescense avbildning, Raman spektroskopi, mikrolitografi och optiskavsyning. Projektet har demonstrerat uteffekter > 60 mW vid 355 nm. Den kraftfullaste paketerade prototypen har uppnått 30 mW uteffekt. Projektet har varit mycket lyckat för alla fyra projektpartners som har uppnått sina respektive målsättningar med projektet.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet var en prototyp av en cw laser med en uteffekt av minst 60 mW vid 355 nm. Den kraftfullaste prototypen ar uppnått 30 mW uteffekt. Samtidigt har kavitetsdesignen visat på uteffekter upp till 85 mW men prototyperna behöver förfinas ytterligare innan den effektnivån kan nås på ett stabilt sätt.

Upplägg och genomförande

Målet för projektet var att vidareutveckla en av Cobolt ABs laserplattformar mot högre uteffekter i samarbete med tre världsledande partners: Ett forskningsinstitut i Tyskland med världsunik expertis inom avancerade optiska ytbeläggningar. Ett företag i Taiwan, världsledande inom skräddarsydda icke-linjära kristaller. Den fjärde partnern i konsortiet är ett tyskt företag som tillför ytterligare utveckling av ytbeläggningsutrustningen. Samarbetet inom projektet har fungerat mycket bra, trots de stora avstånden. Relationerna mellan företagen har stärkts betydligt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.