EUREKA Eurostars E!8511 HTS DILI

Diarienummer 2013-04027
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för fysiologi och farmakologi
Bidrag från Vinnova 1 501 117 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att förbättra mikrosystem för analys av lever in vitro under längre tidsperioder. över 90% av de planerade resultaten och 76% av förväntade milstolpar uppnåddes. Projektresultaten presenterades på minst 10 vetenskapliga konferenser och mässor samt ett manuskript är snart klart att skickas in för publicering

Resultat och förväntade effekter

Projektet syftar till att få en fördjupad förståelse av funktionerna i den mänskliga levern genom användning av en sfäroidmodell för leverceller i kultur. Vi kunde visa att modellen, som består av primära hepatocyter och Kupffer celler, visar utmärkt morfologi och funktionalitet under lång period, inklusive ett stabilt uttryck av P450 enzym och inducerbarhet. Sfäroiderna har de novo gallsyrasyntes, gallsyra upptag och stabilt uttryck av lever specifika komponenter under en period på minst 28 dagar som framgick av transkriptom och proteomanalys.

Upplägg och genomförande

En ny analys utvecklades som identifierar föreningar med ansvar kolestatisk toxicitet med god förutsägbarhet (känslighet: 67%, specificitet: 80%). Vidare, utvecklades en uppskalad plattform för mikrosfäroider (Gravity TRAP / 384) som är i sin sista prototypfas och snart går in i serieproduktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.