EUREKA Eurostars E!8320 NuGel, BactInact

Diarienummer 2013-03341
Koordinator BactInact AB - BactInact
Bidrag från Vinnova 1 018 801 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

NuGel´s mål var att utveckla en teknologi som reducerar uppkomst av bakteriella biofilmer på dentala implantat för att eliminera periimplantit och därmed förbereda för återväxt av ben runt implantat. Systemet kombinerar en bakteriedödande gel med en ljusanordning för att öka den antibakteriella effekten. Omfattande tester och optimering av systemet visade att systemet var effektivt i att eliminera bakterier från tandimplantatytor, även om extraeffekten från ljuskällan inte var lika stor som initialt predikterat. Kommersialisering planeras efter kliniska prövningar.

Resultat och förväntade effekter

Syftet med projektet var att ta fram en prototyp som är säker och lätt att använda och effektiv mot periimplantit, och eventuellt inleda kliniska prövningar i slutet av 3-års perioden. Ett prototypsystem har utvecklats och testats på bakterier, men har ännu inte gått till klinisk prövning. De små och medelstora företagpartners bakom projektet har nu en ny strategi för att bekämpa bakterieinfektioner på implantatytor och är väl positionerade för att vidareutveckla och kommersialisera detta verktyg för ytrengöring av infekterade tandimplantat.

Upplägg och genomförande

Projektet startades från ett produktutvecklingsperspektiv, och var därmed uppbyggt som ett flöde från konstruktion, bänktest, djurstudier, till kliniska pilotstudier. Detta tillvägagångssätt visade sig vara mycket effektivt för fastställandet av styrkor och svagheter hos komponenterna i bakteriedödande gel / ljusanordningssystem, vilket underlättade optimeringen av de ingående komponenterna. En stor del av projektets framgång kan tillskrivas utmärkt samordning och samarbete mellan de fyra partner i projektet, både akademiska och SMEs, i Sverige och i Norge.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.