EUREKA Eurostars E!7808 AngelVision, , Alkit Communications

Diarienummer 2013-00999
Koordinator Alkit Communications AB - Alkit Mölndal
Bidrag från Vinnova 1 476 208 kronor
Projektets löptid april 2013 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har varit att ta fram en teknisk lösning som hjälper synskadade att navigera autonomt med hjälp av positioneringsteknik och få assistans på distans via röst- och videokommunikation. Projektet har också haft som syfte att ta fram en kommersialiseringsplan för den utvecklade systemlösningen. Dessa mål har uppfyllts och arbete pågår med att ta projektet till en kommersiell fas.

Resultat och förväntade effekter

Slutresultatet är en produkt som ger synskadade och blinda tilltro till sin förmåga att självständigt navigera genom tätorter längs förplanerade rutter. Om svårigheter uppstår ges användaren möjligheten att bli assisterad på distans av en person som kan ta del av video som skickas från användarens mobiltelefon. Effekterna som förväntas är kommersiella möjligheter vid marknadsintroduktion av systemet samt samhälleliga effekter i form av förbättrade möjligheter för synskadade att kunna ta sig runt på ett tryggt sätt och leva ett aktivt liv.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit att Navocap har fokuserat på att ta fram en positioneringsteknik med tillräcklig precision för fotgängarnavigering, och att Alkit tagit fram videokommunikationslösningen och serviceplattformen för stöd på distans. En agil utvecklingprocess har tillämpats med veckovisa avstämningar, vilket har fungerat bra och lett till att projektets mål har uppnåtts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.