EUREKA Eurostars E!7577 FREI Woodisol

Diarienummer 2013-02905
Koordinator WOODISOL AB
Bidrag från Vinnova 624 990 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att hitta ett organiskt brandskydd till produktionen av träfiberisoleringen uppnåddes och syftet att Woodisol skulle kunna inta en starkare position på marknaden kan förverkligas i framtiden.

Resultat och förväntade effekter

Förväntningarna inför projektet uppfylldes och resultatet möjliggör att Woodisol i framtiden kan ta upp en tillverkning som resulterar i ett förbättrade och mer miljövänligare produktsortiment.

Upplägg och genomförande

Projektet följde de planerade deletapper med alla olika tester, prototyper, analyser, m.m. precis enligt upplägget och överenskommelse mellan alla partner. Kommunikationen och samarbetet mellan de olika partner var väldigt bra och givande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.