EUREKA Eurostars E! 8661 CLASS, Hego Trac AB

Diarienummer 2013-03494
Koordinator CHYRONHEGO AB
Bidrag från Vinnova 3 326 351 kronor
Projektets löptid mars 2014 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har uppnått projektets mål med att signifikant berika datainnehållet i företagets spelarföljningsystem genom att estimera inte bara spelares rörelsebana i markplanet utan också positioner för kroppsdelar såsom armar, ben, axlar, höfter och huvud. Detta har gjorts med hjälp av datorseende med minimal hårdvara på arenan och på ett sätt som inte påverkar spelarnas utrustning. Tekniken har demonstrerats live under ett sportevenemang.

Resultat och förväntade effekter

Denna teknologi för estimering av kroppsställning är oerhört betydelsefull för att ChyronHego skall kunna behålla sin världsledande position inom spelarföljning för sport. Steget från tyngdpunktsestimering till rikare representationer av spelare möjliggör en ny generation produkter baserade på animationer och statistik. Sådana produkter inkluderar 3D-animationer för tv-sändningar och coachingverktyg, med virtuell kameraplacering vart som helst på spelplanen under höjdpunktsklipp och expertanalyser.

Upplägg och genomförande

Den framtagna lösningen använder sig av den senaste teknologin inom datorseende för estimering av kroppsställning. Den bygger vidare på teknologin bakom ChyronHegos Tracab Image Tracking System som följer varje spelares position med en precision på en decimeter. Ett GPU-drivet djupt neuronnät appliceras sedan på bildregioner från flera kameror, vilket gör det möjligt att estimera positioner för alla kroppsdelar i 3D.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.