EUREKA Eurostars E! 8390 Ambi MEFOS

Diarienummer 2013-03461
Koordinator SWEREA MEFOS AB
Bidrag från Vinnova 790 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen för Swerea MEFOS del av Eurostars-projektet var att genomföra tre valsningskampanjer där olika smörjmedelsblandningars prestanda jämfördes med de standardiserade smörjmedel som nu används. Tre valsningskampanjer har genomförts där både aluminiumband och rostfria stålband valsats med olika smörjmedel. Prover har tagits på både valsat material och smörjvätskor. Tillsammans med dessa har data levererats till övriga projektparter. Teknisk utvärdering och formulering av slutsatser från resultaten görs av andra Eurostars-partners och rapporteras av dessa.

Resultat och förväntade effekter

Pilotförsök har med viss fördröjning utom Swerea MEFOS kontroll har kunnat genomföras och materialprover samt loggade data har översänts till övriga projektparter. Resultaten har bidragit till övriga parters genomförande av projektet.

Upplägg och genomförande

På grund av partner- och finansieringsproblem för andra parter i Eurostas-projektet blev genomförandet väsentligt försenat. I övrigt har alla planerade aktiviteter kunnat genomföras med önskat resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.