Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!9655, COMFORT, Uppsala Universitet

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 678 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Det är signifikant bevisat att feedback från Sensistep ger en förbättrad belastning jämfört med att inte få feedback för hela patientgruppen. BDA har utvecklats ytterligare med mycket lovande resultat. Appen för BDA har använts i för all BDA-datainsamling. Vi har inte nått målet med en algoritm ännu, men projektet har gett många intressanta kunskaper. Uppsala universitet har startat Probingon för att kunna förmedla kunskap och sälja hälsosensorer. Konsortiet kommer att fortsätta den fortsatta utvecklingen av Sensistep och BDA-baserade CPS efter avslutat Comfort projekt.

Resultat och förväntade effekter

Sensistep och BDA hade inte samma utvecklingsnivå när projektet startade. Sensistep var mer marknadsredo och BDA var på TRL 4 men har under projektet utvecklats till TRL 6. Det har genererats mycket erfarenheter, flera prototyper har utvecklats. Mycket intressanta data har samlats in från mätningar med BDA + Ultraljud och mätningar med BDA + MicroCT. Vi har sett en signifikant ökning av toppbelastningen hos patienter som fått feedback och vi kan förutse patienters rehabiliteringsplan efter en session med Sensistep.

Upplägg och genomförande

Kliniker i båda länderna var med i projektet för Sensistep- och BDA-mätningar. Inkluderingsgraden för patienter var lägre än väntat, men tillräckligt med patienter har inkluderats. Inklusionskriterierna fungerade bra i båda länderna. Patienter med lower energy hip fractures är inneliggande längre i Holland i jämförelse med Sverige. Inkluderade ultraljudsmätningar på volontärer för att utvärdera BDA-mätningarna i kliniker. "Vårdtiden" som slutparameter var svår att använda pga att färdigbehandlade patienter var kvar på kliniken.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04163

Statistik för sidan