EUREKA Celtic - QuEEN

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att producera multiservice Quality of Experience (QoE) agenter som representerar mänskliga användare. Slutgranskningen gav projektet utmärkta recensioner. Acreos målsättning för den första delen av projektet var att studera 3D-video QoE, som också blev uppfylld. Målen för Acreo ändrades efter MTR till att studera dagsljusläsbarhet på displayer tillsammans med Volvo Cars och TCO Development, vilket också genomfördes. Ett annat mål var att ge input till standardisering genom deltagande i VQEG. Detta har uppfyllts speciellt för 3D-video QoE

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av utvecklingen av QuEEN agenten kommer att vara användbara för teleoperatörer för att övervaka deras QoE i sina nätverk. Acreos resultat på 3D-video QoE går in i ITU standardisering och kan därmed förbättra den allmänna praxisen om hur man utför subjektiva 3D videokvalitetsexperiment. Resultatet på dagsljusläsbarhet kommer att vara användbart för Volvo Cars i sin marknadsföring av deras nya displayen i sina nya bilmodeller och TCO Development har fått bra input till sitt arbete för kommande revideringar av deras krav speciellt för läsplattor och mobiltelefoner.

Upplägg och genomförande

Acreos arbete har delats upp i två delar. Arbetet upp till MTR var mestadels inriktade 3D videokvalitet och input till detta har främst givits i WP 2 och WP 4. 3D subjektiva experiment genomfördes och resultaten tillgodogjordes konsortiet. Arbetet efter MTR rapporterades i WP 7 och involverade dagsljusläsbarhet på displayer. En subjektiv studie utfördes tillsammans med Volvo Cars och TCO Development, för att förstå effekterna av en stark omgivande belysning på läsbarhet. Input till 3D videokvalitet standardisering gavs till ITU via arbete inom VQEG..

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.