Ett simulerings- och prognosverktyg för hälsoinvesteringar på stora företag

Diarienummer 2014-04566
Koordinator PROACTIVE HEALTH PARTNER AB
Bidrag från Vinnova 2 701 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Såväl livsstilsrelaterad som psykisk ohälsa ökar, liksom sjukfrånvaro. Samtidigt ser vi en minskad investeringsvilja i personalhälsa hos många arbetsgivare. Grunden till detta är att man har svårt att mäta nyttan med gjorda insatser och att identifiera verkningsfulla insatser. Proactives mål har varit att utveckla ett webbaserat verktyg som kan användas av arbetsgivare och chefer för att tydliggöra de ekonomiska effekterna av personalhälsa samt effektivitet i gjorda hälsoinvesteringar. Resultatet som lanseras under februari 2016 är HEI - Hälsoekonomisk Insikt (gohei.se).

Resultat och förväntade effekter

Hei finns i två versioner: En kostnadsfri version där man för en verksamhet kan beräkna kostnader för sjukfrånvaro och ohälsa samt få en överblick över kostnader och verkningsgrad för befintliga hälsoinvesteringar. I full-versionen av tjänsten kan alla beräkningar detaljanpassas till aktuell verksamhet. Här ges också möjlighet till beräkningar på olika organisatoriska nivåer samt jämförelser mellan verksamheter, liksom över tid. Data presenteras i lättöverskådliga rapporter med kompletterande analyser och rekommendationer.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen har bedrivits i dialog med olika arbetsgivare. Vi har också testat olika sätt att presentera data och effekten av detta. Genom detta har vi byggt upp stor erfarenhet om fungerande presentation.

Externa länkar

HEI - Hälsoekonomisk Insikt finns på gohei.se fr o m 8 februari.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.