Ett samarbete för framtiden inom svensk glasforskning

Diarienummer 2013-04343
Koordinator Glafo AB
Bidrag från Vinnova 1 452 187 kronor
Projektets löptid januari 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2013-09-17

Syfte och mål

Huvudsyftet, att meritera projektledaren för att kunna leda större internationella projekt uppfylldes principiellt i samband med att projektledaren blev koordinator för EU-projektet LIMES inom Solar-ERA.NET. Målen för projektet var högt ställda men samtliga mål har till stor del nåtts, i målen ingår utveckling av såväl vetenskaplig som icke-vetenskaplig meritering. Projektet har varit viktigt för att meritera projektledaren för att i framtiden bli seniorforskare och/eller docent.

Resultat och förväntade effekter

Vistelsen som gästforskare vid Otto Schott Institute of Materials Research i Jena har givit både vetenskaplig och icke-vetenskaplig meriteringar som redan givit ringar på vattnet på flera olika sätt. Forskningsresultaten ifrån vistelsen kommer att bli föremål för publicering, uppskattningsvis fem vetenskapliga artiklar kommer att kunna kopplas till projektet. Kontaktnätverket med både forskare och industriella kontakter i och utanför Europa har utökats betydligt.

Upplägg och genomförande

Planen för genomförandet som planerades i samråd med båda organisationerna visade sig vara lämplig då kunde följas i stor utsträckning. Ett och ett halvt år var lagom för att få stor kunskap om den andra värdorganisationen, samtidigt var möjligheten att regelbundet resa hem till Sverige en förutsättning för att projektledare skulle ta sig an projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.