Ett samarbete för framtiden inom svensk glasforskning

Diarienummer 2013-01271
Koordinator Glafo AB
Bidrag från Vinnova 9 591 kronor
Projektets löptid juni 2013 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Glafos mål att öka internationellt samarbete och att vara involverad i fler EU-projekt i framtiden har genom det här planeringsbidraget kommit en bit längre. Stefan Karlsson och Glafos VD Marianne Grauers har besökt Prof. Wondraczek vid Otto-Schott-Institutet (OSI) i Tyskland. Besöket har medfört att Glafo kunnat diskutera gemensamma nämnare mellan Glafos och OSI:s verksamheter. Glafo har därmed närmat sig en av världens mest framstående grupper för glasforskning.

Resultat och förväntade effekter

Glafo och Stefan Karlsson har vid sitt besök vid Otto-Schott-Institutet konstaterat att det pågår mycket intressant forskning i Prof. Wondraczeks forskargrupp som kan gynna Stefan Karlssons utveckling som forskare. Det stärker Glafos kompetens och gynnar därmed svensk industri. Glafo och Stefan Karlsson har även under planeringsprojektet fört diskussioner med IKEA of Sweden som är intresserade av att undersöka möjligheterna att öka hållfastheten av glasprodukter.

Upplägg och genomförande

Stefan Karlsson har genomfört en veckas besök hos Otto-Schott-Institutet (OSI) samt Glafos VD, Marianne Grauers, har besökt Jena under två dagar. Möjligheter att hitta gemensamma nämnare mellan Glafo och OSI diskuterades samt planering för en fullansökan för Stefan Karlsson inom VINNMER. En preliminär karriärsutvecklingsplan har tagits fram t ex kurser i icke-vetenskaplig meritering, vetenskaplig meritering samt forskningsidéer för ett fullt projekt. Diskussioner har även först med IKEA of Sweden om en eventuell medverkan i ett projekt inom VINNMER.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.