Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett okonstlat exempel av Öppna data

Diarienummer
Koordinator WIKIMEDIA SVERIGE
Bidrag från Vinnova 396 097 kronor
Projektets löptid januari 2016 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom att träffa 70 kommuner syftade vi till att inventera kommuners öppna data-utmaningar, bidra till kompetenshöjning samt författa användbart material. Vi upplever att intresset för öppna data är svalt och att det är svårt att nå de som är ointresserade oavsett nivå. Kunskapen hos de vi har träffat har ökat vad gäller nytta, licensfrågor och utmaningar. Genom medverkan i träffar med Sambruk/SKL har vi även bidragit till att koppla samman kommuner som drar nytta av att nätverka med varandra.

Resultat och förväntade effekter

Mötena har resulterat i en roadmap att sprida till kommuner och en vitbok som lämnats till regeringen. I roadmapen har vi identifierat olika nivåer i öppna data-arbetet, och bidrar med konkreta tips för kommuner hur de kan arbeta vidare utifrån sina egna förutsättningar och möjligheter. På så vis kan de även ta hjälp av de som kommit längre samt vara förebilder till de som inte kommit lika långt. Vitboken kan förhoppningsvis leda till förändringar på nationell nivå, genom tydliga policy-förslag.

Upplägg och genomförande

Kontakt med kommuner har tagits dels genom utskick till kommunernas registratoradress, utskick via SKL till kommunernas KOLADA-kontakt, medverkan i olika nätverksträffar samt annonsering i sociala medier. Vid mötena har samtal förts om dels vad öppna data är och hur kommuner kan jobba för att tillgängliggöra mer av sina data, men också dragna erfarenheter och hur det arbete som görs i en kommun kan användas av andra för att underlätta arbetet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06616

Statistik för sidan