Ett Nigerianskt-Svenskt initiativ för gemensam utveckling av nya proteinrika livsmedel

Diarienummer 2016-00183
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Göteborg
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Det långsiktiga målet att skapa god relationer och bra samarbeten med Nigeria har realiserats i detta projekt, och förhoppningen är att bygga vidare och fördjupa dessa i framtiden. Genom projektet har man fått goda insikter i aktiviteter som pågår i Nigeria kring proteinrika livsmedel, och sett intresset av att ha samarbetsprojekt för att skapa nya innovativa livsmedelsprodukter till en bredare marknad. Initiala försök med att utveckla prototyper med kombinationer av grödor från Sverige och Nigeria har visat lovande resultat, arbetet kommer att fortsätta efter projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ökade kontakter och nätverk i Nigeria. Möjligheterna att fortsätta och vidareutveckla samarbetena mellan de två länderna Sverige och Nigeria och skapa gemensamma projekt har undersökts och hoppas ge effekter i framtiden. Intresset för samarbeten från Nigeria har varit över förväntan, och här hoppas vi i framtiden få med fler svenska aktörer som ser möjligheterna i Nigeria en av världens största ekonomier. Prototyperna som utvecklats har visat goda resultat, arbete med dessa kommer fortsätta för att i framtiden förhoppningsvis komma många till gagn.

Upplägg och genomförande

I projektet har en experimentell studie av möjligheten att utveckla proteinrika livsmedel från grödor av nigerianskt ursprung i kombination med svenska råvaror utförts. Ett stort fokus har varit på att skapa nya kontakter och nätverk, där bland annat en resa till Nigeria av projektdeltagare gjorts. Inom projektet har även ett besök från en nigeriansk delegation till Sverige gjorts. Härtill har möjligheter för fortsatta samarbeten undersökts. Projektet avslutades med ett öppet seminarium där deltagare från projektets olika organisationer deltog.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.