Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

eTicketbird

Diarienummer
Koordinator TICKETBIRD AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utreda den tekniska, ekonomiska och finansiella genomförbarheten av innovationsprocessen för eTicketbird - en innovation för kundsupportmarknaden. Vi har uppfyllt detta syfte och har utrett genomförbarheten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att det finns genomförbarhet av en fortsatt innovationsprocess och en uppdaterad affärsplan har tagits fram. Genom en fortsatt innovationsprocess förväntar vi att kunna lansera eTicketbird inom två år på Europa marknaden. Slutrapport för förstudien bilägges.

Upplägg och genomförande

Studien bestod av 3 uppgifter: Uppgift 1 Utvärdering av teknisk genomförbarhet Uppgift 2 Utvärdering av kommersiell genomförbarhet Uppgift 3 Utvärdering av finansiell genomförbarhet

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 februari 2018

Diarienummer 2018-00121

Statistik för sidan