eTicketbird

Diarienummer 2018-00121
Koordinator TICKETBIRD AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utreda den tekniska, ekonomiska och finansiella genomförbarheten av innovationsprocessen för eTicketbird - en innovation för kundsupportmarknaden. Vi har uppfyllt detta syfte och har utrett genomförbarheten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att det finns genomförbarhet av en fortsatt innovationsprocess och en uppdaterad affärsplan har tagits fram. Genom en fortsatt innovationsprocess förväntar vi att kunna lansera eTicketbird inom två år på Europa marknaden. Slutrapport för förstudien bilägges.

Upplägg och genomförande

Studien bestod av 3 uppgifter: Uppgift 1 Utvärdering av teknisk genomförbarhet Uppgift 2 Utvärdering av kommersiell genomförbarhet Uppgift 3 Utvärdering av finansiell genomförbarhet

Externa länkar

Företagets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.