Etapp 3_SAMOT

Diarienummer 2011-03424
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Samot har en vetenskaplig mission som handlar om att producera och sprida vetenskapligt grundad kunskap om kollektivtrafiken och dess omständigheter. Självvärderingsrapporten beskriver antal projekt och deras inriktning. Aktivitetsrapporten anger bl a antal publikationer, konferenspresentationer, antal möten och informationsspridningsåtgärder. Förutom frekvenser kan man ta del av inriktningar och innehåll. Enligt internationell utvärdering har SAMOT haft en imponerande produktion under tredje etappen.

Resultat och förväntade effekter

I samot självvärdering pekas på en mängd olika resultat och effekter på akademi, partners och samhälle. Utvärderarna pekar i den internationella utvärderingen på att samot har tillfredsställande nått sina resultat och utfallet haft väldigt god effekt på såväl industriella som offentliga partners.

Upplägg och genomförande

En mängd olika projekt har genomförts under etapp 3. Beslutsprocess, organisering och finansiering av dessa finns beskrivna i bifogad självvärderingsrapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.