Energimätning på elfordon

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 255 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har utvecklat två metoder för att mäta energiförbrukning på elfordon och hybridfordon. Första metoden är ett tillägg till fordonets ordinarie laddsladd, denna mäter all tillförd energi till fordonet under laddning. Den andra metoden använder sig av en batterimonitor monterad i fordonet och mäter all energi som går ut ur och in i batteriet. Dessa två metode fungerar nu med hela kedjan från dataloggning, överföring till TSS databas, automatisk analys samt presentation av den analyserade data på TSS databashemsida.

Resultat och förväntade effekter

Data från battarimonitorn samt laddsladden kan nu sparas och analyseras på ett enkelt sätt. Projekt kan enkelt initieras som använder sig av dessa metoder utan stora uppstartskostnader. Det finns även möjlighet till att mäta energiförbrukning på andra sätt och använda sig av TSS databas och analyspaket, med en mindre insats för att anpassa dataformatet.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen har genomförts i flera mindre delar som i slutändan sammanförts till ett fungerande system. De två delsystemen har utvecklats i fordonen samtidigt som databasen och analysdatabasen har utvecklats för att ta emot och presentera insamlad data.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.