Energibesparande formverktyg

Diarienummer 2015-05427
Koordinator Pheenix Alpha AB
Bidrag från Vinnova 348 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektets mål var att testa, utvärdera och verifiera ett koncept för uppvärmning av formverktyg för tillverkning av specifika plastdetaljer med höga krav på replikering av strukturer. Tester har visat att konceptet är bärkraftigt men att det krävs ytterligare konstruktionsinsatser samt nya tester innan konceptet kan marknadsföras utåt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet visar att konceptet är bärkraftigt och det kommer med största sannolikhet att omsättas i en kommersiellt gångbar produkt. Delresultat av projektet påvisar att det finns frågor som dessförinnan behöver utredas ytterligare, bl.a. beträffande en del av konstruktionen som visade sig inte nå upp till ställda krav. Det behövs även ytterligare simuleringar och tester.

Upplägg och genomförande

Projektets olika faser bestod i huvudsak av: 1. Analys av befintliga fysiska begränsningar. 2. Beräkningar, simuleringar samt konstruktion. 3. Tester. 4. Analys och utvärdering. Moment 3 var det mest kritiska och krävande (om än inte mest tidskrävande) momentet. Efter simuleringar baserade på resultaten från moment 1 så konstruerades ett testsystem i syfte att bevisa konceptets bärkraft. Projektet har följt den ursprungliga planen med undantag för avvikelse pga haveri i del av testutrustningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.