En ny unik medicinsk behandling av typ-2 diabetes

Diarienummer 2016-00737
Koordinator GU VENTURES AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SWElife
Ansökningsomgång SWElife: Kroniska sjukdomar

Syfte och mål

Typ 2-diabetes (T2D) har utmärkts som det största hotet mot global hälsa. Målet med detta projektförslag är att utveckla en ny behandling av T2D baserat på farmakologiska hämmare av proteinkinaset STK25, som visat sig vara en viktig mediator i sjukdomsförloppet. Det specifika målet var att vidare utveckla detta projekt genom (i) att tillhandahålla farmakologiska in vivo proof-of-principle för användning av STK25-inhibitorer i T2D-terapi; (ii) att säkerställa patenträttigheter; (iii) intensiv affärsutveckling. Alla dessa mål har framgångsrikt uppnåtts (se Resultat).

Resultat och förväntade effekter

Huvudmålen har uppnåtts som beskrivet nedan: (i) Vi har visat att STK25-inhibitorer effektivt återställer glukostolerans och insulinkänslighet samt minskar leverförfettning i möss med T2D, vilket demonstrerar in vivo proof-of-principle för användning av STK25-inhibitorer i T2D-terapi; (ii) patentansökan som täcker dessa strukturer har sammanställts; (iii) detta program har presenterats på olika konferenser (EASL, BIO International, BioJapan, BIO-Europe) där potentiella partners har visat stort intresse för projektet.

Upplägg och genomförande

Resultaten visar tydligt att STK25-inhibitorer är ett nytt sätt att behandla patienter med T2D, men även patienter med metabola leversjukdomar så som NAFLD och NASH. Vi har även visat att det finns ett stort intresse från potentiella affärspartners. Dessutom har ett starkt samarbete mellan Sprint Bioscience, GU Ventures och Dr. M. Mahlapuus forskargrupp utvecklats, och det nya startupföretaget Scandicure, som fokuserar på STK25-inhibitorer, har bildats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.