Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En ny era inom antibakteriell teknologi - från prototype till klinisk validering

Diarienummer
Koordinator CytaCoat Aktiebolag - CytaCoat AB, Karolinska Science Park
Bidrag från Vinnova 3 050 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

CytaCoat AB har utvecklat en unik antibakteriell ytbeläggning som kan användas på medicintekniska produkter där kolonisering och växt av bakterier utgör ett signifikant kliniskt problem i form av vårdrelaterade infektioner. Projektets huvudsyfte var att genomföra en första klinisk studie på friska vuxna försökspersoner såsom ”proof-of-concept”, detta som del i fortsatt arbete mot kommersialisering på en första produkt, s.k. näsprongar. Projektet var mycket framgångsrikt i detta avseende och stärker avsevärt möjligheterna att kommersialisera CytaCoats teknologi.

Resultat och förväntade effekter

I en studie omfattande 48 individer uppnåddes en hämning av bakterietillväxt på > 10log 5 på ytbelagda prongar jämfört med vanliga prongar (p<0,0001), vilket är en kraftig hämning. detta resultat gör nu att cytacoat går vidare med konkreta diskussioner med en potentiell kommersiell partner som identifierats. resultatet förväntas också underlätta möjligheterna att identifiera potentiella partners och licenstagare för andra medicintekniska produkter associerade med vårdrelaterade infektioner>

Upplägg och genomförande

Studien genomfördes på Neonatalkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset som en sponsrad studie i samarbete med en CRO. Totalt 24+24 individer bar på en näsprong i 18 timmar som därefter utvärderades med en antibakteriell ”endpoint”. Projektet innefattade teknisk utveckling för applikation av CytaCoat-ytan på näsprongar av silikon, biokompabilitetsstudier, förstudier-, utförande-, och efterstudier av den kliniska studien, utveckling av IP samt affärsutveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02069

Statistik för sidan