Ellwee Elfordon

Diarienummer 2016-02503
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 268 500 kronor
Projektets löptid maj 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att ta fram underlag för typgodkännande samt genomföra en första prototyptestning i skarpt läge. Arbetet med att ta fram underlaget för typgodkännandet har lett till att det nu finns färdigt CAD material i 3D att kunna genomföra processen för typgodkännande. Marknadsverifieringen har genomförts i Spanien och i Sverige och lett till att bolaget skrivit ett distributionsavtal. Lansering planeras i januari i Orlando på mässan PGA International. I Sverige har möten resulterat i att man kommer att medverka som officiell partner 2017 och 2018 under PGA Sweden.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudien för att få ett typgodkännande är att man nu har de CAD underlag för att upprätta en pärmlista och bill of materials för att ta nästa steg i typgodkännandet. Marknadsundersökningen som genomförts har resulterat i signerat distributionsavtal med fordon sålda, kunder som skrivit upp sig på lista för köp samt återkoppling som lett till förbättrade funktioner i körupplevelse. Effekterna av ovan innebär att man kan ta ett steg mot kommersialisering och att leverera till de kunder som visat köpintresse.

Upplägg och genomförande

Förstudien för typgodkännandet genomfördes av ett externt företag. Teknisk dokumentation har tagits fram och levererats. Marknadsverifieringen har skett under sommaren på två geografiska marknader, Sverige och Spanien. Fokus lades på golfmarknaden. Ett antal kvalitativa intervjuer har hållits och kunder har provkört fordonen och givit värdefull feedback. De valda metoderna för datainsamling har fallit väl ut. Underlag finns framme för att genomföra typgodkännandet och marknadsundersökningen har lett till konkret kunskap att kunna gå vidare med sälj- och lanseringsplan.

Externa länkar

http://www.ir.ellwee.com/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.