Elitkomposit och Marstrom Composite som tänkbara leverantörer av kompositartiklar till Saab

Diarienummer 2016-03338
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att stärka svenska små och medelstora företag som Elitkomposit och Marstrom Composite som tänkbara underleverantörer till framför allt den svenska flygindustrin. Projektet har gett dem ett unikt tillfälle att demonstrera sin kapacitet att tillverka avancerade produkter till Saab och på så sätt etablera sig som tänkbara underleverantörer till Svensk och på sikt internationell Flygindustri. Projektet har medvetandegjort Marstrom och Elitkomposit om olika forskningsprogram och båda har uttryckt sig positiva till att vara med på nya lämpliga ansökningar.

Resultat och förväntade effekter

Både Elitkomposit och Marstrom Composite är optimistiska och bedömer att tillverkning av spryglar med årstakt och de tekniska krav som angetts är fullt möjlig. Erhållen kvalitet och repeterbarhet är bättre än förväntat. Med utveckling av verktyg, processparametrar och teknik för förformning kan såväl produktionstakt som yta och geometri förbättras. Resultaten från tillverkning och analyserna redovisas för Saab separat för varje företag. Projektet har påvisat deras förmåga att vara en potentiell underleverantör till flygindustrin och även en partner i kommande utlysningar.

Upplägg och genomförande

Elitkomposit och Marstrom utför tillverkningsförsök av en U-formad sprygel på tu man hand enligt specifikationen från Saab. Det handlar bland annat om att lära sig känna materialet, prova olika upplägg samt att variera olika processparametrar som förformningstemperatur och grad av förkonsolidering. Två spryglar vardera utvärderas av Compraser Labs/SICOMP genom visuell inspektion, ultraljuds- och 3D-skanning. Områden med avvikelser markeras för urkapning och vidare analys i mikroskop.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.