Elektroslöjd KKV

Diarienummer
Koordinator FÖREN KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD I GBG
Bidrag från Vinnova 248 054 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Under ett år fokuserade Elektroslöjd på att skapa gränssnitt mellan resurer och medlemmar i 3 olika verkstäder på KKV i syfte att överföra kunkskaper och färdigheter, med fokus på att kombinera digitalt/analogt och manuella/automatiserade tekniker och processer för konstskapande, med målet att utveckla metoder för Elektroslöjd och en utställning som visade processen såväl som resultaten av projektet. Utställningen ägde rum på Järnhallen och fick 280 besökare) De utvecklade metoderna finns tillgängliga som böcker vilka även går att ladda ner från vår hemsida.

Resultat och förväntade effekter

5 av de 6 medverkande i projektet fortsätter att använda och utveckla ett gemensamt arbete och använder nu 3D-utskrift och CNC maskinfräsning som en standardprocess för skapandet av former för glas och keramik. Våren 2017 kommer medlemmarna börja att erbjuda workshops med utgångspunkt i metoderna som utvecklats. Vi lyckades med att nå ut till studenterna i design och slöjd från och presentera sitt sina verk och diskutera metoder för open source inom konst- och designtillverkning. HDK och Rhööska museet har också Elektroslöjds bokserie i sina bibliotek.

Upplägg och genomförande

Vi började med att undervisa deltagarna i grundläggande etik kring open source samt exempel på hur detta koncept kan användas inom konstnärligt arbete. Under de följande 4 månaderna undervisade deltagarna varandra om sina egna expertområden. Under denna ´reskilling´ utvecklade deltagarna ett förslag för ett gemensamt utvecklande av en hybridmetod, som skulle resultera i ett kontverk, designföremål eller slöjdverktyg. Konstnärerna arbetade i 5 månader med att göra research, utveckla och dokumentera sina metoder och konstverk, för att visas i Elektroslöjd utställningen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.