Elektrisk konduktivitet i vatten och andra lösningar

Diarienummer 2015-03965
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Konduktiviteten är ett av måtten på renhet för vatten och är viktigt inom följande sektorer: Läkemedel, medicinteknik, energi, halvledare och mikroelektronik. Idag är det endast några få laboratorier i världen som kan utföra kalibrering spårbar till SI systemet av konduktivitetsinstrument för ultrarent vatten, d.v.s. vatten med en ledningsförmåga < 10 µS/cm. Syftet var att förbättra befintligt flödessystem för kalibrering SP och få en korrekt spårbarhet till SI systemet.

Resultat och förväntade effekter

Tidigare fanns det metrologisk spårbarhet för elektrisk konduktivitet med hjälp av kaliumkloridlösningar ner till ca 1 g/l. Med resultat från detta projekt kan vi nu täcka av konduktivitetsintervallet ända ner till ultrarent vatten och vid olika temperaturer och därmed utföra kalibreringar för industrin där man arbetar med rena vatten.

Upplägg och genomförande

Först förbättrades flödessystemet för kalibrering med ett större temperaturområde (5-80C) där det 1) inte bildas luftbubblor 2) konduktivitet är stabil och 3) där viktiga parametrar som flöden, temperatur och konduktivitet loggas. Med detta förbättrade system gjordes sedan jämförelsemätningar med ett system med direkt spårbarhet till SI systemet för att få metrologisk spårbarhet för konduktivitet i rena vatten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.