Ekonomiskt stöd för ansökan till FP7-Rymd

Diarienummer 2012-03356
Koordinator APR TECHNOLOGIES AB - APR TECHNOLOGIES AB, Västerås
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - november 2012
Status Avslutat