Ekolyftet - pilotstudie

Diarienummer 2013-05405
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att öka svenska företags förmåga till hållbar innovation i sin produktframtagning, ekodesign, och därmed deras konkurrenskraft. Målet var att utveckla och testa Ekolyftsmetoden i liten skala. Metoder och erfarenheter från förstudien och tidigare projekt om ekodesign, innovation, ökad förmåga till förändring, samt forskning om hur attityder och kunskaper påverkar människors beteende har anpassats och kombineras till en första version av en flexibel, strategisk, långsiktig metodik som kan anpassas till olika företags behov.

Resultat och förväntade effekter

Trots att denna första version av metoden endast testades under en kort tidsperiod i två företag, kunde flera positiva resultat konstateras. Ekolyftsprojektet har ökat deltagarnas insikt, kunskap och engagemang i miljöfrågor i allmänhet och förmåga till ekodesign i synnerhet. Engagemanget har ökat i hela företagen, inklusive hos ledningen, vilket enligt företagen själva är värdefullt och ger marknadsfördelar. Metodiken har utvecklats, och visat sig värdefull, även om det fortfarande finns potential för förbättringar.

Upplägg och genomförande

För att utveckla Ekolyftsmetodiken har några huvudaktiviteter genomförts; 1 Utveckling av en ny metodik genom att kombinera befintliga metoder och verktyg. 2.Test och vidareutveckling den nya metodik i två fallstudier. 3.Utvärdering och vidareutveckling av metodiken, bland annat genom en workshop där deltagarna från de två företagen, engagerade experter och en referensgrupp har bidragit till resultaten. Analys Resultatet: En lovande metod som behöver vidareutveckling och längre tid i respektive bolag, åtminstone en period av 18-24 månader, för att ge full effekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.