Effektivisering av högtalare genom olinjär reglering

Diarienummer
Koordinator Actiwave AB
Bidrag från Vinnova 669 310 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har bidragit starkt till att placera Actiwave på kartan som ett innovativt företag med stor potential för nytänkande teknik. Detta skedde så till den grad att ett betydligt större internationellt företag, köpte verksamheten för att fortsätta projektet.

Resultat och förväntade effekter

Delmålet att bygga modifierade 1´ högtalare för att bevisa energieffektiviseringen uppfylldes, även om produkten inte blev tillräckligt bra för att säljas. Syftet med de större högtalarna var att få uppmärksamhet från stora tillverkare av mikrohögtalare, vilket var mycket framgångsrikt. Då finansiering av Vinnova avbröts fanns goda utsikter att projektet skulle komma att uppfylla slutmålet.

Upplägg och genomförande

Projektet försenades då ett avbrott på ca 3 månader krävdes i samband med att Actiwave fick två stora leveransprojekt och alla resurser dirigeras till att uppfylla dessa åtaganden. Arbetsinsatsen som krävdes översteg ett tag möjligheterna till nyrekrytering. Vinnova visade stor förståelse och flexibilitet i detta svårförutsägbara skede, vilket ledde till att projektet kunde återupptas då rekryteringarna hann ikapp. Förutom detta löpte projektet ungefär i enlighet med tidsplanen. Mätningarna visade sig ta lite lägre tid, medan implementationen gick lite fortare än förutsett.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-02156

Statistik för sidan