Effektivare cancerbehandling med mindre biverkningar genom MR-baserad stråldosplanering

Diarienummer 2014-04941
Koordinator SPECTRONIC MEDICAL AB
Bidrag från Vinnova 2 300 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets målsättning är att utveckla algoritmer och metoder som möjliggör helt magnetkamerabaserad (MR) stråldosplanering för cancerbehandling. Syftet är att öka behandlingsnoggrannheten, och därmed minska risken att skada frisk vävnad, jämfört med dagens datortomografibaserade (CT) dosplaneringsmetoder. De uppsatta målen är väl uppfyllda med en utvecklad teknologi som lämpar sig väl för strålbehandling i alla delar av kroppen. För prostatabehandling är teknologin nu dessutom kliniskt testad och regulatoriskt godkänd för patientbehandling.

Resultat och förväntade effekter

Med MR-baserad stråldosplanering ges högre behandlingsprecision samtidigt som kostnader och arbetstid kan minskas. Dessutom ger tekniken möjlighet att i detalj följa upp hur tumören svarar på behandlingen, vilket öppnar för fullständigt individualiserad strålterapi. Bara i Europa genomförs årligen mer än 500 000 behandlingar där denna teknik kan ge förbättrade resultat. Den teknik Spectronic Medical nu har utvecklat för detta testas i dagsläget av ett stort antal sjukhus i hela världen och de unika resultat som presenterats har rönt stort internationellt intresse.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av Spectronic Medical, i samarbete med Lunds Universitet, Skånes Universitetssjukhus samt det nationella konsortiet för Skonsam Strålbehandling. I projektet har all algoritm- och mjukvaruutveckling utförts av Spectronic Medical, med hjälp av klinisk data från samarbetsparterna. De utvecklade metoderna har med framgång verifierats i en omfattande nationell multicenterstudie, samt i en mindre internationell pilotstudie. Flera av projektets framgångar är resultatet av ett nära samarbete mellan företag, akademi och sjukvård.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.