Effektiv produktion och utveckling av nya biologiska läkemedel inspirerat av hur spindlar gör silke

Diarienummer 2016-04059
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel 2016

Syfte och mål

Vi har, genom att mutera ett spindeltrådsprotein, uppfunnit en ny löslighetsförbättrande domän (NT*) som överträffar idag använda löslighetstaggar. NT* har unika egenskaper och förbättrar rekombinant produktionen av membranproteiner och andra aggregeringsbenägna proteiner avsevärt. I detta projekt har vi valt proteiner med stor medicinsk betydelse, som tidigare inte har gått att producera rekombinant, för att testa om NT* möjliggör utveckling och produktion av nya potentiella biologiska läkemedel.

Förväntade effekter och resultat

Vi ska utvärdera om NT* kan förbättra produktion av svårproducerade proteiner och ett lyckat resultat skulle göra NT* mycket attraktiv för produktion och utveckling av en större panel av biologiska läkemedelskandidater. Vi ska även använda NT* för att producera nya lungsurfaktantproteiner, med ambitionen att utveckla surfaktantbehandling av vuxna med svår lungsvikt. Även om projektet syftar till att lösa stora bioteknologiska och medicinska problem är det realistiskt och kan överföras till klinisk och industriell praxis.

Planerat upplägg och genomförande

De specifika målen är att: Utvärdera NT* plattformen genom att producera farmaceutiskt relevanta proteiner i E. coli, och producera målproteiner med hjälp av NT* i däggdjursceller. Skala upp NT* tekniken genom att producera och utvärdera funktionen av syntetiskt lungsurfaktant i djurmodeller. Använda NT* för screening av nya protein-analoger, vilket kan möjliggöra framtagandet av det första lungsurfaktant som är resistent mot hämning av plasmaproteiner och kan användas för behandling av förvärvad andningsinsufficiens.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.