Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECSEL 2018 IA VIZTA Veoneer

Diarienummer
Koordinator Veoneer Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 665 466 kronor
Projektets löptid maj 2019 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

VIZTA-projektet syftar till att utveckla sensorteknik inom området optiska sensorer och laserkällor för 3D mätning på korta och långa avstånd. Projektet omfattar utveckling av demonstratorer för nyckelapplikationerna fordon (säkerhet och självkörande), säkerhet och skydd, smart byggnader, mobil robotik för smarta städer och industry 4.0. Målet med projektet är massproducerbara och kostnadseffektiva sensorer för avståndsmätning för korta avstånd (<25m), mellanlånga avstånd (25-100m), och långa avstånd (>100m).

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter med projektet för Veoneer är tillgång till, och utprovning av, nya komponenter och systemkoncept för 3D mätning som sedan kan industrialiseras för fordonsmarknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Definiera kravställning på system för 3D mätning vid autonom körning samt system för förarstöd. Definiera komponentkrav för valt systemkoncept. Utveckla fotonikkomponenterna laserkälla, MEMS för skanning, och detektor inom våglängdsområdet 1550 nm, vilket möjliggör väsentligt ökad utsänd lasereffekt inom oskyddad ögonsäkerhetsklass (klass1). Utveckla testmetoder för repeterbara tester av sensorers avkänningsprestanda i situationer relevant för autonom körning och förarstödsfunktionalitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 april 2019

Diarienummer 2019-02083

Statistik för sidan