ECSEL 2017 RIA "5G-GaN2" "SweGaN"

Diarienummer 2018-00588
Koordinator SWEGAN AB
Bidrag från Vinnova 1 372 260 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Beslutat
Utlysning Ecsel