ECSEL 2017 RIA "5G-GaN2" "SweGaN"

Diarienummer 2018-00588
Koordinator SWEGAN AB
Bidrag från Vinnova 1 372 260 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Den kommande 5G standarden för radiokommunikation kommer stödja extremt höga datatakter. En förutsättning för dessa höga datatakter är nyttjandet av bredbandiga frekvenstilldelningar vid millimetervågsfrekvenser. En teknik för att förbättra hastigheten är nyttjandet av massive MIMO teknik. Detta är dock inte en tillräcklig lösning utan man behöver även öka uteffekten på utsänd signal. Föreslaget projekt syftar till att ta fram halvledarteknologier (GaN) och tillhörande kapslingsteknologier för att kunna bygga aktiva mm-vägs antenner med hög prestanda.

Förväntade effekter och resultat

SweGaN planerar utveckla wafrar som ger optimal prestanda för komponenter i mmvågsområdet. Vid projektets slut förväntar vi oss en kraftig ökning av försäljning av wafrar upp till flera 100 wafrar/månad. SweGaN kommer även undersöka behov och möjlighet att erbjuda tjänster som re-grown contacts vilket förbättrar prestanda och ökar SweGaN´s omsättning. SweGaN kommer att göra sin egen processning och mätning på komponenter också med syfte att komplettera arbetet som utförs på de olika foundries som arbetar i projektet.

Planerat upplägg och genomförande

Kick-off mötet har genomförts i Paris där planer på upplägg diskuterats. SweGaN har budgeterat att leverera 30 wafrar till projektet för processning. Juli - Oktober kommer optimering av material samt installation av vår nya utrustning genomföras. Första leverens planeras ske i Oktober. Vi planerar leverera 5 omgångar material in i konsortiet, en gång per halvår. Målet är att ha en kvalificerad wafer vid slutet av projektet tillverkad i SweGaN´s nya tillväxtkammare.

Externa länkar

https://www.5ggan2.eu/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.