ECSEL 2017 IA REACTION Elforest

Diarienummer 2018-00594
Koordinator El-forest AB
Bidrag från Vinnova 1 113 981 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2022
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Elforest har sedan starten 2006 jobbat med elektriska drivsystem för tunga fordon. I projektet kommer Elforest att utveckla ett trådlöst batteriövervakningssystem (Battery Management System) som medger kontinuerlig balansering av battericeller i elektriska och elhybridiserade fordon.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet förväntas bli ett fullt fungerande BMS (Battery Management System).

Planerat upplägg och genomförande

Elforest planerar att under projektets gång i egen regi utveckla och testa mjukvara såväl som hårdvara. Tester kommer att ske både i labbmiljö och på utvalda testfordon.

Externa länkar

www.elforest.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.