ECSEL 2017 IA REACTION Elforest

Diarienummer 2018-00594
Koordinator El-forest AB
Bidrag från Vinnova 1 113 981 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2022
Status Beslutat
Utlysning Ecsel