EasyAngle - ett innovativt verktyg för mätning av rörlighet

Diarienummer
Koordinator Meloq AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att verifiera marknaden och produkten för att så långt som möjligt identifiera och mitigera risker och hinder som kan uppstå vid marknadsintroduktion. Inom ramen för IPF har produkten verifierats genom att iterera prototypen i nära samarbete med slutanvändare. Vi har även verifierat affären genom att identifiera och hantera IP- och QA-risker samt utvecklat och gjort en första verifiering av en strategi för marknadsintroduktion.

Resultat och förväntade effekter

Vi har uppnått de mål som sattes upp i början av projektet och resultaten har varit ovärderliga för Meloq. Den sänka risken och IPIF finansieringen har bl.a. bidragit till att två av grundarna börjat jobba heltid på Meloq och två på halvtid. Vi har även en mycket bättre förståelse för marknaden, hur den slutgiltiga produkten ska utformas och vad som behöver göras för att ta den till marknad. Vi har sett att det finns ett stort intresse för produkten på marknaden, att det finns ett antal möjliga vägar för att nå kunderna och därmed verifierat potentialen i vår verksamhet.

Upplägg och genomförande

Vinnovas finansiering har tagit Meloq ett stort steg framåt, en stor framgångsfaktor är den ökade bemanningen, att grundarteamet har kunnat jobba med låg ersättning och att vi haft möjlighet att ta in konsulter i de fall där kompetens inte funnits i grundarteamet. I de fall är konsulter engagerats, dvs. IP, marknadsverifiering samt design och UX har tydligt specificerats innan projektstart baserat på IPIF ansökan och därför kunnat genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02163

Statistik för sidan