E!12055, Leadout, Replacing lead-based solders in Solar Panels with more environmentally-friendly conductive adhesive, Renewable Sun Energy Sweden AB

Diarienummer 2018-00482
Koordinator Renewable Sun Energy Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 207 151 kronor
Projektets löptid mars 2018 - februari 2021
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Blybaserat lödtenn används idag för att elektriskt koppla ihop solceller i en PV-modul. I detta projekt, introducerar vi en miljövänlig lösning som är blyfri, kommersiellt accepterad och uppfyller kraven på tillförlitlighet. Målet i detta projekt är att utveckla en ledande limteknologi för användning i tillverkning av PV-moduler som samtidigt upprätthåller låg härdningstemperatur, men använder mindre silver jämfört med traditionella lim. RSES mål är att implementera limtekniken till en ny produkt: blyfria PV-moduler, och uppfylla vår övergång till en blyfri produktion.

Förväntade effekter och resultat

Bly har en allvarlig miljöpåverkan och är inte tillåten i konsumentelektronik, förutom solcellsmoduler. Genom att ersätta den befintliga lödningen med ledande limteknik kan RSES eliminera denna miljöpåverkan och erbjuda en mer hållbar produkt till marknaden. Dessutom kommer konvertering till ledande limteknik att minska process-temperaturen, minska risker med brott och mikrosprickor, samt möjliggöra användning av tunnare celler och temperaturkänsliga material.

Planerat upplägg och genomförande

Parterna i projektet är Svenska tillverkaren av solcellsmoduler RSES AB, och Norska partikel teknologi företagen Conpart AS och Mosaic Solutions AS. Den nya ledande lim-tekniken är baserad på Conparts silverbelagda polymerpartiklar. I projektet kommer Conpart att utveckla och tillverka partiklar, Mosaic Solutions ska arbeta med tester av ledande lim och RSES kommer att ansvara för testning och integration av den nya teknologin i modultillverkningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.