E!11899, DISSEcT, Robotic Surgery Technique Simulation for Dissection and Suturing, SenseGraphics AB

Diarienummer 2018-00593
Koordinator SenseGraphics AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - februari 2021
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Robotkirurgi är framtiden. Att utföra kirurgiska ingrepp med en robot kräver intensiv träning, helst på en simulator, innan en kirurg kan komma in i operationssalen. Idag är nuvarande simulatorer förenklade och saknar fullt realistiska beteenden. Vårt mål är att tillhandahålla ny toppmodern programvara för simulering av utvalda universella kirurgiska tekniker. Vi vill ta simulering av kirurgi till nästa nivå.

Förväntade effekter och resultat

Utveckling av anpassade simulatorprogramvaror med banbrytande vävnadsbeteende och visuella resultat kommer att resultera i en fungerande prototyp som demonstrerar våra unika lösningar inom kirurgisk simulering. Detta kommer att möjliggöra effektiva träningsmöjligheter med simulering för kirurger med specialiseringar i robotkirurgi, som också kan tillämpas på många andra kirurgiska områden som används vid minimalinvasiva ingrepp.

Planerat upplägg och genomförande

Genom forskning och utveckling är vårt tillvägagångssätt att integrera vår programvaruarkitektur tillsammans med vår forskningspartner, lösa de befintliga fysik- och visualiseringsutmaningarna och bestämma det optimala arbetsflödet för framtida produktutveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.