E!11837 SEALION - Seaborg External multiphysics Architecture for Licensing and Ip development Of Nuclear reactors, Chalmers University of Technology

Diarienummer 2018-00155
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för fysik
Bidrag från Vinnova 1 986 457 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

I SEALION skall vi utveckla en multifysikprogramvara för att modellera det komplexa dynamiska beteendet av avancerade kärnreaktorer, med särskild inriktning på saltsmältareaktorer (MSR). Verktyget använder högprestanda datorberäkningar. Det kommer att överensstämma med gällande bestämmelser genom att använda befintliga licensierade monofysikverktyg som kopplas externt.

Förväntade effekter och resultat

Det banbrytande elementet i SEALION är att kopplingen produceras helt externt, vilket innebär att kopplingen inte modifierar berörda källkoder. Den omfattande verifieringen och valideringen av sådana verktyg kommer således att bibehållas. Eftersom den externa kopplingen kan betraktas som en dataanalys och utbytesprocess, som utförs som efterbehandling av befintliga och licensierade verktyg, kommer SEALION att möjliggöra licensiering av MSR enligt gällande regelverk och på så sätt påskynda deras kommersialisering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppbyggt kring 6 Work Packages: WP1: Projektledning, utnyttjande och spridning. WP2. Utveckling av ett allmänt Mesh-Kinetics neutronikvertyg (MK-modul) för HPC-reaktivitet beräkningar. WP3. Utveckling av en neutronikport för CFD-kod I/O-datahantering. WP4. Utveckling av en processmaster iterationsmodul (MI-modul) för extern koppling av neutronik och CFD-koder. WP5. Benchmarking av SEALION mjukvaran. WP6. Seaborg IP utveckling och testning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.