E!11776 SAVANT Smart Video Nordic AB

Diarienummer 2018-00466
Koordinator Smart Video Nordic Aktiebolag - Smart Video Nordic AB
Bidrag från Vinnova 4 894 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Att utveckla en plattform för video-baserad marknadsföring för influencers och andra småskaliga publicister. Nyheten består i automatisk berikning av video med annonser, i kombination med en artificiell intelligens (AI) som kontinuerligt uppdaterar pågående kampanjer för att öka konverteringsgraden. Den tekniska lösningen utgår från projektkonsortiets kombinerade expertis inom videoanalys, digital publicering, och autonoma system. Resultatet är en modulär självoptimerande plattform som ökar publicistens förtjänst på eget video material.

Förväntade effekter och resultat

Savant kommer att fungera som en katalysator, som gör det existerande ekosystemet av influencers ännu mer effektivt genom att öka tittarnas aktiveringsgrad. Under det senaste årtiondet har publicisterna förlorat två tredjedelar av sina reklamintäkter till Facebook och Google, men Savant kan hjälpa dem att återfå en del av dessa genom att lägga ett attraktivt nytt annonsformat till deras erbjudanden. Ytterligare en fördel är att systemet är utvecklat med respekt för persondata, och fokus ligger på att visa annonser i rätt sammanhang, inte för specifika användare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utföras under 18 månader av ett team bestående av Smart Video AB, forskningsgruppen för grunderna för språkbearbetning vid Umeå Universitet, Gavagai AB, och Valossa AB. Smart Video kommer att ansvara för de centrala delarna av systemet och koordinering av integrationsarbetet; de övriga partners för metadata extraktion och analys. Vi använder en API-baserad metod för gemensam utveckling, där de ingående delsystemen ses som svarta låder med väldefinierade gränssnitt och beteendet. Möten och kommunikation sker både fysisk och digital.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.